→ ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
Даними умовами публічної пропозиції (оферти) укласти договір купівлі-продажу
Фізична особа- підприємець Гопкало Олена Іванівна, зареєстрована згідно законодавства України,
що працює під ТМ «Salateira» (надалі за текстом - Продавець) пропонує фізичним особам
придбати товари, інформація про які наявна на сайті: https://salateira-samoylenko.com.ua/ на умовах, що викладені в цій оферті.

Визначення термінів
Продавець – зареєстрована згідно законодавства України Фізична особа-підприємець Гопкало
Олена Іванівна (місце проживання: 02097, м. Київ, вул. Радунська, буд. 32, кв. 21).
Покупець або Користувач - фізична особа, яка придбаває, замовляє або має намір придбати чи
замовити товари Продавця для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою
діяльністю.

Сайт або Інтернет-магазин - сайт Продавця - Фізичної особи-підприємця Гопкало Олени Іванівни,
розміщений в мережі Інтернет за адресою https://salateira-samoylenko.com.ua/, через який Продавець пропонує до
продажу певний перелік Товарів.

Товар – товари Продавця інформація про які наявна на сайті, які Продавець пропонує до продажу
Покупцям.

Акцепт оферти – згода Покупця на прийняття умов Оферти, виражена оплатою вартості Товару у
строк визначений у підтвердженому Продавцем замовленні.

Замовлення – вчинення дій, спрямованих на придбання Товарів Продавця, шляхом зазначення
Покупцем Товарів Продавця у відповідній формі на сайті Продавця, підтвердження такого
Замовлення Продавцем.

Точка видачі товарів – пункт самовивозу, де Продавець видає замовлений та оплачений Покупцем
Товар, адреса якого визначається Покупцем під час оформлення Замовлення на Сайті.
Договір купівлі-продажу – договір купівлі-продажу, укладений шляхом акцепту Покупцем умов
даної Оферти.

1. Загальні положення
1.1. За даним Договором Продавець зобов'язується передати Покупцеві у власність Товар, що
пропонується на сайті Інтернет-магазину Продавця:https://salateira-samoylenko.com.ua/, а Покупець зобов'язується
сплатити за Товар визначену вартість та прийняти Товар.
1.2. Продавець може виконувати Замовлення як особисто, так і із залученням третіх осіб.

2. Умови здійснення Замовлення
2.1. Продавцем на Сайті розміщується перелік Товарів та ціни на них. Для здійснення Замовлення
Покупець заповнює форму для замовлення, що розміщена на сайті Продавця.
2.2. Прийняття Продавцем Замовлення Покупця відбувається шляхом надсилання Покупцю
підтвердження у вигляді електронного повідомлення на електронну адресу, вказану Покупцем при
здійсненні Замовлення на Сайті або шляхом повідомлення по телефону на номер, який було
зазначено Покупцем при здійсненні Замовлення.
2.3. Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або
частково, якщо замовленого Товару або його частини немає в наявності або з інших підстав, що
унеможливлюють його доставку.
2.4. Замовлення може бути оброблене Продавцем у робочий час (з понеділка по п'ятницю з 10:00
до 18:00 та в суботу і неділю з 11:00 до 17:00).
2.5. Після підтвердження Продавцем Замовлення, Покупець здійснює Акцепт оферти Продавця
шляхом оплати вартості Товару у строк, вказаний у підтвердженому Замовленні. У випадку, якщо
оплата здійснена пізніше ніж у строк, вказаний у підтвердженому Замовленні, Продавець
вважатиме, що Акцепт оферти не відбувся та Продавець не зобов'язаний передати Товар Покупцю
на тих же умовах та за тою ж ціною, яка вказана у Замовленні.
2.6. Покупець не може змінювати своє Замовлення після здійснення оплати.
2.7. Після Акцепту оферти Продавця, Продавець особисто або за допомогою третіх осіб,
залучених Продавцем здійснює доставку Товару Покупцю, за адресою, вказаною Покупцем у
Замовленні або в точку видачі товарів.
2.8. Видача замовлених товарів здійснюється в точках видачі товарів Покупця, що розташовані за
адресами, визначеними на Сайті Продавця, або за адресою, вказаною Покупцем. При здійсненні
Замовлення Покупець обирає бажаний пункт видачі товарів або вказує іншу адресу в межах міста
Києва.
2.9. Здійснюючи приймання Товару Покупець тим самим підтверджує його якість та відповідність
зробленому ним Замовленню.
2.10. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника Продавця перевірити
відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування Товару, кількість,
комплектність, термін придатності).

3. Ціни та порядок оплати замовленого Товару
3.1. Для отримання Товару, вказаного в Замовленні Покупець сплачує Продавцю вартість
замовленого Товару шляхом здійснення попередньої оплати згідно з цінами, що розміщені на
сайті Продавця: https://salateira-samoylenko.com.ua/, шляхом безготівкового розрахунку банківською карткою через
систему Liqpay.
3.2. Зобов'язання Покупця за Договором по оплаті вартості Товару вважаються виконаними у
повному обсязі з моменту отримання Продавцем суми вартості замовленого Товару.
3.3. Ціни на Товар можуть змінюватися Продавцем. Якщо Покупець здійснив замовлення Товару
та його оплату, Продавець здійснює продаж за цінами такого Замовлення.

4. Обробка та захист персональних даних
4.1. Інформація, надану Покупцем при здійсненні Замовлення з метою виконання Замовлення
Покупця, якщо інші цілі не вказані в Договорі.
4.2. Оформивши Замовлення на сайті Продавця, Покупець дає згоду на збір та обробку своїх
персональних даних з метою: обробки та відправлення Замовлення, отримання інформації про
Замовлення, створенні історії покупок, відправки рекламних матеріалів та спеціальних пропозицій
про акції щодо продукції, яка реалізується Продавцем або під ТМ «Salateira», забезпечення
реалізації відносин у сфері торгівлі, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського та
податкового обліку, Закону України «Про захист прав споживачів». Продавець обробляє наступні
особисті дані: прізвище, ім'я, місце проживання, персональний телефон, адресу електронної
пошти, інші дані, необхідні для укладання та забезпечення виконання цього Договору.
4.3. З метою, передбаченою цим пунктом, Продавець має право надсилати електронні листи, смс-
повідомлення та телефонувати на номер телефону, вказаний при оформленні замовлення на сайті.
4.4. Покупець дає згоду на використання технології cookie. Файли cookie не містять особистої
інформації та не можуть жодним чином зчитувати інформацію із жорсткого диска Покупця. Файли
cookie використовуються для підвищення якості сервісу: швидкої ідентифікації Покупця,
збереження налаштувань, особистих преференцій та ін. При відключенні технології cookie
Покупцем, адміністрація сайту не гарантує функціонування всіх сервісів сайту.
4.5. Покупець надає адміністрації сайту Продавця дозвіл здійснювати обробку його персональних
даних, в т.ч.: поміщати його персональні дані у базу даних та зберігати, оновлювати чи змінювати
їх (без додаткового повідомлення). З порядком збору, обробки, використання персональних даних,
зазначених у Законі України «Про захист персональних даних», Покупець ознайомлений.
4.6. У випадку, якщо Покупець не бажає отримувати повідомлення про рекламні акції Продавця,
він може відмовитись від такої інформації, повідомивши адміністрацію сайту Продавця.
4.7. Замовляючи Товар на Сайті Продавця, кожен Покупець підтверджує, що ознайомлений з
правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані
персональні дані є згодою на їх обробку Продавцем на свій розсуд будь-якими способами, що не
суперечить законодавству України.
4.8. Особисті дані Покупця можуть надаватися третім особам, діловим партнерам Продавця, які
приймають пряму чи опосередковану участь у виконанні цього Договору виключно з метою
виконання Замовлення Покупця, обробки платежів, забезпечення виконання умов цього Договору
та/або у випадках, встановлених чинним законодавством.
4.10. Також, особисті дані Покупця можуть бути передані третім особам в рамках здійснення
господарської діяльності Продавця, при проведенні перевірок державних органів, аудиторських
служб, запитів державних органів, на підставі судових рішень та в інших випадках, визначених
чинним законодавством України.

5. Строк дії Договору
5.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до моменту виконання Сторонами
своїх зобов'язань або до моменту розірвання Договору.
5.2. Договір може бути розірваний: будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним
законодавством України або Договором; за взаємною домовленістю Сторін.
5.3. Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту оферти не покладає на
Продавця обов'язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного
Замовлення Покупця.

6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність,
передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, не з вини Продавця, у тому числі, у зв'язку з наданням
Покупцем неповних або недостовірних даних при оформленні Замовлення.
6.3. Загальна відповідальність Продавця за Договором обмежується розміром винагороди
Продавця, сплаченої Покупцем в рамках Договору.
6.4. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке
порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор).
6.5. Якщо Покупець не отримав Товар з його вини, Продавець має право використати такий Товар
на власний розсуд та позбавляється обов'язку передати такий Товар Покупцю.

7. Інші умови
7.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту опублікування Продавцем
відповідної редакції Оферти на Сайті і діє до моменту відкликання Оферти Продавцем.
7.2. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни, оновлювати
умови Оферти або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін
Продавцем в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо
інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
7.3. Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України
(зокрема статтею 633, Главою 54 Цивільного Кодексу України).